Kongre ve Kurslara Katılım


 PROJE YÖNETİCİLERİNİN DİKKATİNE

 

 

31.12.2005 tarih 26040 sayılı 3. Mükerrer Resmi Gazetede yayınlanan ve 2006 yılında yürürlüğe giren “Merkezi Yönetim Harcama Belgeleri Yönetmeliği’nin;

 

 

Kurs ve toplantılara katılma giderleri;

 

Madde 36- Kamu kurum ve kuruluşları ile meslek teşekkülleri, dernek ve vakıflar tarafından düzenlenen kurs ve toplantılara katılanların katılma giderlerinin ödenmesinde;

 

-          Fatura, fatura düzenlenemeyen hallerde katılma ücretini gösteren ASIL belge

 

 

-          Kurs ve toplantıya iştirak edildiğine ilişkin katılım belgesi

 

ödeme belgesine bağlanır.

 

 

 

Proje bütçelerinden bu tür ödeme yapacak kişilere, toplantıyı düzenleyen kurum veya kuruluşlardan toplantı sonunda bu belgeleri almadıkları takdirde ödeme yapılamayacaktır.

 

 

Önemle duyurulur.