Bilimsel Araştırma Projeleri

Koordinasyon Birimi

MİSYON


Üniversitemizde,

  • Ülkemize ve insanlığa fayda sağlayacak bilginin üretimi ve yayılmasına destek sağlamak,
  • Gelişmiş bir araştırma alt yapısının oluşturulması ve bunun verimli bir şekilde kullanılmasına katkı sağlamak,
  • Bilimsel araştırmalar için yeterli mali kaynağı sağlamak, yönetmek, etkin ve adil dağıtmak,
  • Disiplinler arası, ulusal-uluslararası ve sektör-sivil toplum kuruluşlarıyla işbirliğinin geliştirilmesi
  • Araştırmacıların başarılarını yükseltmek, akademik yaşamlarını kolaylaştırmak ve bu yolla üniversitenin toplumsal etkinliği ve saygınlığına katkıda bulunmak.