Bilimsel Araştırma Projeleri

Koordinasyon Birimi

DEĞERLER VE İLKELER


  • İnsana, emeğe ve bilgiye saygı,
  • Bilimsel, objektif ve saydam değerlendirme,
  • Bilimsel etik kurallara mutlak uyum,
  • Kaynakların kullanımında verimlilik,
  • Özgür araştırma ortamı,
  • Hesap verebilirlik,
  • Katılımcı yönetim anlayışı.