Bilimsel Araştırma Projeleri

Koordinasyon Birimi

2015 Yurt içi ve KKTC gündelik tutarları


  01/01/2014-31/12/2014 DÖNEMİNDE VERİLECEK GÜNDELİK MİKTARLARI (TL)
     
BAP PROJELERİ İÇİN YURT İÇİNDE VERİLECEK GÜNDELİKLER
     
B. Memur ve Hizmetlilerden: TL.
a) Ek göstergesi 8000 ve daha yüksek olan kadrolarda bulunanlar 43,00
b) Ek göstergesi 5800 (dahil) - 8000 (hariç) olan kadrolarda bulunanlar 40,00
c) Ek göstergesi 3000 (dahil) - 5800 (hariç) olan kadrolarda bulunanlar 37,50
d) Aylık/kadro derecesi 1-4 olanlar 33,00
e) Aylık/kadro derecesi 5-15 olanlar 32,00
    (2015 Merkezi Yönetim Bütçe Tasarısı H Cetveli)
     
     
     
TÜBİTAK PROJELERİ İÇİN YURT İÇİNDE VERİLECEK GÜNDELİKLER
     
    TL.
  Proje yürütücüsü ve Araştırmacılar 51,50
  Yardımcı Personel (Diğer…) 48,00
    (Tübitak esasları)
     
     
     
KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ'NE YAPILACAK YOLCULUKLARDA VERİLECEK GÜNDELİKLER
     
4- Yukarıdakiler dışında kalan memur ve hizmetlilerden; TL.
a) Aylık/kadro derecesi 1 olanlar 98,30
b) Aylık/kadro derecesi 2-4 olanlar 81,90
c) Aylık/kadro derecesi 5-15 olanlar 65,55
    (01 Ocak 2015 tarih, 29223 sayılı Resmi Gazete)
     
     
     
     
     
  Otel ücretlerinin ödenmesi ile ilgili olarak, 10 gün ile sınırlı olmak (6245/33. Mad.)kaydıyla yurtiçinde yer temini için ödedikleri ücretleri belgelendirenlere (harcama pusulası, dekont, fatura…vb.) ;  
a) Tübitak projeleri için harcırah miktarının 2 katına kadar,  
b) BAP projeleri için harcırah miktarının %50 artırımlı miktarı kadar,  
  ödenir.  
     
  Otel ücretlerinin ödenmesi ile ilgili olarak, 10 gün ile sınırlı olmak kaydıyla Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde yer temini için ödedikleri ücretleri belgelendirenlere (harcama pusulası, dekont, fatura…vb.) ;