İLETİŞİM

Koordinatör

 

Faruk KARADAĞ

 

Prof. Dr.(Harcama Yetkilisi)

 

2359-2972

 

fkaradag@cu.edu.tr

Satın Alma Birimi

Bilgin ALTINTAŞ

Şef (Gerçekleştirme Görevlisi)

2359-2972/312

baltintas@cu.edu.tr

Mesut ÖZTARHAN

V.H.K.İ.

2359-2972/307

moztarhan@cu.edu.tr

Yeşim ŞİMŞEK

Şef

2359-2972/300

ysimsek@cu.edu.tr

Yeşim İSAOĞLU

Şef

2359-2972/301

yisaoglu@cu.edu.tr

Zeynep KÜTÜK

Şef

2359-2972/304

zkutuk@cu.edu.tr

İsmail İZCANKURTARAN

V.H.K.İ.

2359-2972/310

iizcankurtaran@cu.edu.tr

Seda ASLAN

Bilg. İşlt.

2359-2972/315

saslan@cu.edu.tr

Kasım ONAY

V.H.K.İ.

2359-2972/311

konay@cu.edu.tr

İsmet GÜLGÖR

V.H.K.İ.

2359-2972/308

igulgor@cu.edu.tr

Cemal KÜRKÇÜ

Bilg. İşlt./Taşınır Kayıt Yetkilisi

2359-2972/306

ckurkcu@cu.edu.tr

Şölen YILDIRIM

Kadrolu İşçi

2359-2972/303

syildirim@cu.edu.tr

Oktay ÖZCAN

Kadrolu İşçi/ Taşınır Kayıt Yetkilisi

2359-2972/302

oozcan@cu.edu.tr

Proje Destek Birimi

Işıl MAVRUK

Şef

2359-2972/309

imavruk@cu.edu.tr

Berkay MERCİMEK

Bilg. İşlt.

2359-2972/313

bmercimek@cu.edu.tr

Dış Kaynaklı Projeler Birimi

Demet BALTACI

Bilg. İşlt.

2359-2972/305

dbaltaci@cu.edu.tr