Değerler ve İlkeler

 

·         Araştırmak ve bilgi üretmek

·         Akademik özerklik, özgürlük ve sorumluluk

·         Öğrenci, çalışan ve paydaş odaklılık

·         Katılımcılık ve paylaşımcılık

·         Yaratıcılık, yenilikçilik ve girişimcilik

·         İnsan hak ve özgürlüklerine, çoğulculuk ve çeşitliliğe saygı

·         Her alanda uluslararasılaşmak

·         Toplumsal ve sosyal sorumluluk

·         Şeffaflık ve hesap verebilirlik

·         Sürekli öğrenmek, iyileşmek, gelişmek ve mükemmelliği aramak