Misyon

Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi’nin misyonu, üniversitemizin stratejileri doğrultusunda, kaynakların etkin ve verimli kullanılarak üniversitemizdeki bilimsel faaliyetlerin mali altyapısını ve uygulanabilirliğini geliştirmek ve bilimsel çıktılardan üniversitemiz için değer oluşturulmasına katkı sağlamaktır. Çukurova Üniversitesi araştırıcılarının ulusal ve uluslararası düzeyde araştırma etkinliklerinin artırılması ve üniversitenin hak ettiği saygınlığına ulaşmasının sağlanmasıdır.