Vizyon

 Ulusal ve uluslararası araştırmalarıyla dünya ölçütlerinde bilgi üreten, bilgiyi paylaşan yaygınlaştıran, sinerji yaratan ve böylece ülkenin geleceğine katkıda bulunan üniversite içinde lider bir birim olmak.